Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje

Objavljeno 6. srpnja 2017.


Provedba otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti građevinskih radova za gradnju zgrade zdravstvene namjene ljekarna Vodnjan

Istarske ljekarne u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 11. srpnja 2017.g dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte racun@istarske-ljekarne.hr. Nakon toga datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarske ljekarne na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.


Nacrt Dokumentacije o nabavi

Tehnička dokumentacija

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima