Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Zdravstvena ustanova ISTARSKE LJEKARNE – FARMACIE ISTRIANE obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni http://www.istarske-ljekarne.hr.

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica je u većoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivnom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti s predmetnim Zakonom navedene su u nastavku:

 pojedine pdf. datoteke nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, a ne iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost
 pojedine pdf. datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a neke su dostupne kao datoteke za preuzimanje
 informacije sa stranice ne prenose se zvukovnim zapisom

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Izjava je zadnji put preispitana 23.09.2020.g. Istarske ljekarne će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Istarskim ljekarnama možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivnom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Istarskih ljekarni:
Telefonom na broj +385 (0)52 388 839
Elektroničkom poštom na pravnik@istarske-ljekarne.hr
Poštom na adresu: Istarske ljekarne, Laginjina ulica 1, Pula.

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor na provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.
Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

 

Skip to content